Radionica Sarajevo

Radionica Sarajevo
04 apr 2016

U okviru Ljetne škole prva radionica je održana u Sarajevu u periodu od 02.04.2016. godine do 03.04.2016. godine. Radionica je okupila trideset i tri učesnika iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine. Bez obzira na godine, mjesto iz koga  dolaze ili pol, učesnici su se organizovali u timove i zajedničkim snagama aktivno učestvovali u radionici Sarajevo. Učenici i studenti su se upoznali sa načinom razvijanja projekata, principima digitalnog marketinga i načinom na koji se prikupljaju sredstva za građanske projekte. Učesnici su imali priliku i da se upoznaju sa istraživačkim novinarstvom. Teme kao što su tradicionalni i novi mediji, konvergencija medija i rast mobilnih komunikacija, integrisani digitalni marketing i strategije digitalnog marketinga, planiranje kampanje i digitalnog marketinga, kreiranje sadržaja i marketing sadržaja, web 2.0 – društveni mediji i marketing društvenih medija (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, blogging, RSS, Wiki, itd.), korisnički generisani sadržaj, analiza dobrih praksi digitalnog marketinga i rad na projektu i mnoge druge, su bile predmet diskusije i aktivnog angažmana učesnika.  Pred sam kraj radionice učesnici su prezentovali sopstvene projekte i digitalne marketing strategije na koje se nadovezala mentorica za njihove buduće projekte Renata Radić Dragić sa svojim predavanjem na temu: Zagovaranje u medijima i razvoj kampanje Ljetne škole. Učesnici su se u dogovoru sa organizatorima pripremili za prezentovanja sopstvenih projekata, podrške za realizaciju, kampanje u medijima  kao i načinu buduće saradnje za vrijeme trajanja projekta.

Dio atmosfere možete pogledati u galeriji na adresi: https://yfchange.blc.edu.ba/galerija/#!

Radionica se održala u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koju su vodili profesor Almir Peštek i Renata Radić Dragić kao mentor uz prisustvo organizatora projekta.

Share

administrator

Komentariši