O projektu

Youth for change

Predloženi projekat podrazumijeva organizaciju stručno-tehničkih radionica na Visokoj školi Banja Luka College (BLC) u okviru odsjeka za grafički dizajna i vizuelne komunikacija i Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru (FIT). Svaka radionica će trajati dva dana. U Banja Luci učesnici će naučiti kako kreirati i pripremiti fotografije i video materijale, te kako razviti multimedijalni projekat. U Mostaru polaznici će naučiti kako kreirati besplatne web stranice pomoću programa WordPress-u. U okviru projekta u radionici koja se organizuje u Sarajevu na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFS) učesnici će se upoznati sa načinom razvijanja projekta, te kako prikupiti sredstva za građanske projekte i imaće priliku da se upoznaju sa istraživačkim novinarstvom.

Predložene aktivnosti su date na osnovu postojećih potreba za mlade u Bosni i Hercegovini, da se komunicira preko etničkih linija. Mogućnosti za mlade ljude da se susretnu sa drugim mladim ljudima iz raznih gradova, etničkih i kulturnih sredina u BiH su izuzetno ograničeni, što dalje doprinosi tenzijama koje se odnose na etničku pripadnost, čak i među mladima. Osim toga, velika većina mladih ljudi u BiH nemaju mogućnost da pokažu svoje ideje, talente, i strast prema građanskom i političkom životu.

Da bi se ispunili izazovi i koristile postojeće mogućnosti, ovaj projekt ima za cilj da podstakne međuetničko razumijevanje i saradnju, obrazovna postignuća, obuku i građanski angažman mladih ljudi – studenata i učenika srednjih škola – kroz korištenje informacija i komunikacionih tehnologija s naglaskom na nove medije.

Projekat

Učesnici radionica će imati priliku da steknu znanje putem korištenja novih medija u svrhu društvenog aganžmana. Nakon radionica, učesnici će dobiti priliku da kroz grupne projekte, te uz pomoć strucnjaka kao mentora, realiziraju svoje ideje i implementiraju nekoliko inicijativa do kraja augusta/rujna u cilju razvoja građanskog aktivizma među mladima.

Prva radionica će se održati u Sarajevu u periodu od 02.04 do 03.04.2016. godine gdje će se učenici i studenti upoznati sa načinom razvijanja projekta, te kako prikupiti sredstva za građanske projekte i imaće priliku da se upoznaju sa istraživačkim novinarstvom.

Druga radionica će se održati u Banja Luci u periodu od 09.04.2016. do 10.04.2016. godine. Na ovim radionicama učesnici će naučiti kako kreirati, pripremiti fotografije i video materijale, te kako razviti multimedijalni projekat.

Treća radionica će se održati u Mostaru u periodu od 22.04.2016. do 23.04.2016. godine. Polaznici će naučiti kako kreirati besplatne web stranice pomoću programa WordPress-a.

Radionice će se održati u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu (EFS), prostorijama Banja Luka Collega (BLC) u Banja Luci i Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru (FIT). Učesnici će imati priliku da rade sa na najnovijom tehnologijom u toku radionica.

Takođe, moramo napomenuti da će učesnici upoznati i drštveni život vodeća tri grada u BiH, te će ostvariti kontakte sa predstavnicima nekoliko omladinskih organizacija i javnih institucija. Svi učesnici koji uspjesno završe radionice će dobiti cetrifikat.

Troškove učešća radionica snosi organizator. Broj učesnika je ograničen. 

Prijava

Za učešće na radionicama, možete se jednostavno prijaviti putem online forme:

Takođe, prijave za učešće na radionicama možete slati na email adresu: yfc@blc.edu.ba   do 25.03.2016. Sva pitanja mozete poslati na isti email. Nepotpune prijave, kao i one koje dobijemo nakon isteka roka za prijave, se neće uzimati u razmatranje. Ako prijavu šaljete putem e-maila treba biti napisana u programu Microsoft Word i treba sadržavati sljedeće informacije o prijavljenom i detaljne odgovore na data pitanja:

 1. Ime i prezime
 2. Ime majke i ime oca
 3. Datum i mjesto rođenja
 4. Adresa i mjesto prebivališta, poštanski broj
 5. Naziv i mjesto srednje škole/fakulteta
 6. Razred i odsjek
 7. Broj telefona
 8. Broj mobitela
 9. E-mail adresa
 10. Opisite vase računarske vještine? Koje aplikacije poznajete i koristite?
 11. Da li se aktivno i redovno bavite van-nastavnim aktivnostima i kojim? Može kratak opis.
 12. Vaša aktivnost na dosadašnjim projektima, takmičenjima? Ako ste ih imali, možete nam objasniti o čemu se radi i koje su vaše uloge bile.
 13. Vaši ciljevi nakon završetka srednje škole/fakulteta?
 14. Na koji način i u koju svrhu planirate primjeniti znanje stečeno na radionicama?
 15. Na koju radionicu se želite prijaviti? ( Napisati ime grada u kojem želite pohađati radionicu ili ostaviti prazno ako želite pohađati sve radionice)