Poziv

Proba

ambasada-logo

L J E T N A  Š K O L A

mladi, aktivizam i nove tehnologije

Sarajevo&Banja Luka & Mostar

Banja Luka College (BLC) u saradnji sa US alumni asocijacijom u BiH (US Alumni BiH), Fakultetom za informatiku Džemal Bijedić u Mostaru, i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, poziva srednjoškolce/ke i studente/ice kao i nedavno diplomirane maturante/ice da se prijave na interdisciplinarnu Ljetnu školu mladi, aktivizam i nove tehnologije, koja će se održati u periodu od 2 aprila do 15 septembra 2016 godine.

Ljetna škola obuhvata različite oblike edukacije, praktične nastave i razvoj i implementaciju digitalne kampanje od društvenog interesa za mlade u Bosni i Hercegovini i/ili pokretanje neke biznis ideje, te se sastoji od nekoliko dijelova:

  • > Radionica 1: Digitalni marketing [Sarajevo, 2-3 april 2016]
  • > Radionica 2: Razvoj multimedijalnih projekata i priprema fotografija i video materijala [Banja Luka, 9-10 april 2016]
  • > Radionica 3: Kreiranje web stranica u Word Press programu [Mostar, 22-23 april 2016]
  • > Razvoj digitalnih kampanja u timovima i prakična primjena stečenog znanja sa radionica [online, 2 april do 15 septembar] te moguća follow-up zajednička konferencija u Banja Luci u oktobru 2016 god. Uz pomoć stručnjaka i mentora, učesnici će dobiti priliku da realiziraju svoje ideje i implementiraju digitalnu kampanju.

Učesnici radionica će imati priliku da steknu nova vrijedna znanja i vještine koje će im dati prednost na tržištu rada i pri zapošljavanju, te da se aktivno uključe u rješavanje društvenih problema koji pogađaju mlade korišteći nove tehnologije ili pokretanje neke biznis ideje. Jedan od ciljeva Ljetne škole je i povezivanje mladih širom BiH, te će se prilikom selekcije voditi računa o geografskoj i rodnoj zastupljenosti učesnika/ica.

Također, učesnici/e će upoznati i drštveni život vodeća tri grada u BiH, te će ostvariti kontakte sa predstavnicima nekoliko omladinskih organizacija i. Svi učesnici koji uspjesno završe radionice će dobiti cetrifikat. Troškove učešća radionica snosi organizator. Broj učesnika je ograničen.

Prijave za učešće na Ljetnu školu možete slati na email adresu: yfc@blc.edu.ba do 25.03.2016.godine. Sva pitanja možete poslati na isti email. Nepotpune prijave, kao i one koje dobijemo nakon isteka roka za prijave, se neće uzimati u razmatranje. Prijava se treba popuniti elektronski putem linka: https://yfchange.blc.edu.ba/prijava/ U prijavi aplikanti trebaju naznačiti na koju radionicu/e se prijavljuju.

Banja Luka College (BLC)  je akreditovana visokoškolska ustanova sa vizijom, misijom i savremenim studijem, koju grade na tome da su dobar početak i pravilan poslovni odnos put do uspjeha koji otvara vrata. Kao visokoškolska ustanova ima dva studijska programa: trogodišnji i četverogodišnji, sa smjerovima: Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija, te Menadžment kulture-produkcije, Mediji i komunikacije, Informatika, Grafički dizajn i vizuelne komunikacije. U sklopu BLC-a se nalazi radio fakulteta i štamparija koji omogućavaju studentima na smjerovima kreativni razvoj profesionalnih sposobnosti, kao i obavljanje studentske prakse na zavrsšnoj godini fakulteta.

US alumni asocijacija u BiH je nevladina organizacija koja od 2005. godine djeluje na umrežavanju više od 2000 pojedinaca iz BiH – ekonomista, profesora, političara, naučnika iz različitih oblasti, državnih službenika, novinara, studenata – odnosno bivših učesnika programa akademske i profesionalne izgradnje u SAD-ma – kako bi zajednički djelovali ka razvoju demokratije, ekonomije, tehnologije, i multikulturalnosti, a u cilju doprinosa boljem životu građana i pozitivnih društvenih promjena u Bosni i Hercegovini.

Fakultet informacijskih tehnologija, Univerziteta „Džemal Bijedić“ je visokoškolska ustanova koja organizuje nastavu na dvije lokacije: u okviru univerzitetskog kampusa u Mostaru i dislociranu nastavu u  Goraždu. Odvijanje nastavnog procesa prati adekvatna materijalna i kadrovska osnova. Uspješno odvijanje nastave ne bi bilo moguće bez adekvatnih stručnih službi Fakulteta, koje su istovremeno servis, kako nastavnom osoblju tako i studentima. Od školske 2001/02. godine organizovali smo i distance learning (učenje na daljinu) način studiranja. Naši napori će u budućnosti biti više usmjereni u tom pravcu. Školske 2002/03. otpočeli smo i sa nastavom na postdiplomskom studiju i time zakoračili u strategiju rješavanja problema nedostatka kadrova.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u augustu 2015. godine dobio najveće međunarodno priznanje od svog osnivanja: uključen je zajednicu 5% najboljih ekonomskih fakulteta i poslovnih škola na svijetu. To je priznanje dobio od AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business. Postojeći kapaciteti Fakulteta realna su osnova za nastavak kontinuiranog trenda dobrih rezultata. Ovome treba dodati rad svih sastavnica Fakulteta: Poslovne akademije, Instituta, Centra za razvoj nastavnog osoblja, Centra za razvoj karijere studenata, Centra za međunarodnu saradnju, Ureda za kvalitet, Centra za učenje na daljinu/Distance learning centra, Centra za preduzetništvo i upravljanje znanjem, Centra za menadžment i informacione tehnologije, Poslovnog savjeta, Alumni asocijacije, te brojnih stručnih službi i studentskih udruženja.