Prijava

Days
Hours
Minutes
Seconds
Prijava
Sending

Takođe, prijave za učešće na radionicama možete slati na email adresu: yfc@blc.edu.ba do 25.03.2016. Sva pitanja mozete poslati na isti email. Nepotpune prijave, kao i one koje dobijemo nakon isteka roka za prijave, se neće uzimati u razmatranje. Ako prijavu šaljete putem e-maila, prijava treba biti napisana u programu Microsoft Word i treba sadržavati sljedeće informacije o prijavljenom i detaljne odgovore na data pitanja:

 1. Ime i prezime
 2. Ime majke i ime oca
 3. Datum i mjesto rođenja
 4. Adresa i mjesto prebivališta, poštanski broj
 5. Naziv i mjesto srednje škole/fakulteta
 6. Razred i odsjek
 7. Broj telefona
 8. Broj mobitela
 9. E-mail adresa
 10. Opisite vase računarske vještine? Koje aplikacije poznajete i koristite?
 11. Da li se aktivno i redovno bavite van-nastavnim aktivnostima i kojim? Može kratak opis.
 12. Vaša aktivnost na dosadašnjim projektima, takmičenjima? Ako ste ih imali, možete nam objasniti o čemu se radi i koje su vaše uloge bile.
 13. Vaši ciljevi nakon završetka srednje škole/fakulteta?
 14. Na koji način i u koju svrhu planirate primjeniti znanje stečeno na radionicama?
 15. Na koju radionicu se želite prijaviti? ( Napisati ime grada u kojem želite pohađati radionicu ili ostaviti prazno ako želite pohađati sve radionice)