Youth For Change “FIT” Mostar radionica

FIT Radionica je organizovana sa razlogom da se učesnici kroz praktičan rad upoznaju sa WordPress sistemom za upravljanje i objavu sadržaja (engl. CMS – Content Management System) na Internetu kreirajući web stranice ili osobne blogove. WordPress CMS platforma je danas najpopularniji sistem za upravljanje sadržajem sa preko 15 miliona[1] stranica te kao potpuno besplatan sistem pruža neprocjenjive pogodnosti pri kreiranju Internet sadržaja. Učesnici na radionici će steći potrebne vještine i kompetencije kako bi se mogli samostalno upustili u svijet Internet prezentacija te na kraju radionice bili osposobljeni kreirati vlasitu prezentaciju na Internetu.

 

[1] Prema podacima portala koji prati tehnologije na kojima su bazirane web stranice www.builtwith.com.

Mjesto i održavnje “FIT” Mostar radionice:

Radionica će trajati dva dana u ukupnom trajanju od 12 časova i to u periodu od 22.04.2016. godine od 9h do 17h i  23.04.2016. od 9h do 16h. Radionica će se održavati u računarskom laboratoriju AMF2 na Fakultetu infromacijskih tehnologija, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na lokaciji Univerzitetskog kampusa, u ulici Maršala Tita bb, 88104, Mostar. Polaznici će raditi individualno na pretraživačima Chrome i Edge te Windows 10 platformi sa procesorima i5 pete generacije sa 8GB RAM-a (jedan računar po učesniku, ukupno 26 računara) i brzinom pristupa Intertnetu od 100Mbps.

Prvi dan trajanje, 6 sati:

 1. Uvod u WordPress (šta je WordPress, ko ga koristi, zašto je dobar i popularan, koji su nedostaci…) (teoretski dio)
 2. Instalacija i podešavanje localhosta (praktični dio)
 3. Instalacija i podešavanje WordPress-a na localhost (praktični dio)
 4. Podešavanje osnovnih opcija WordPress-a i priprema vlastitog web sajta ili blog-a (praktični dio)
 5. Upravljanje člancima i stranicama (praktični dio)
 6. Kreiranje i podešavanje navigacije (praktični dio)

 

Drugi dan, trajanje 6 sati:

 1. Upravljanje dodacima (widgets) – ( praktični dio)
 2. Upoznavanje sa WordPress repozitorijem za plugin-e i teme (teoretski dio)
 3. Odabir, instalacija i podešavanje plugina (praktični dio)
 4. Odabir, instalacija i podešavanje teme (praktični dio)
 5. Završne postavke i uštimavanje te podizanje stranice na web server (Praktični dio)

Predavač:

Faruk Garić: aktivan je član core tima WordPress Hrvatska te je bio organizator na desetine meetup-a sa zanimljivim predavačima i predavanjima. Učestvovao je i u organizaciji prve konferencije posvećenu WordPress-u u Rijeci prošle godine. Učetvovao je u pripremi ovomjesečnog izdanja informatički magazin BUG koji ima temu broja WordPress.

Evaluacija Radionice Mostar
Sending

Očekivani razultati radionice:

YouthForChange radionice su prilika za sticanje iskustva u istraživanju i razvoju pod vodstvom stručnjaka iz industrije i sa fakulteta. Pokriva niz oblasti sa posebnim osvrtom na međuljudske odnose, informatiku, nove medije i obradu video materijala.  Po završetku radionice učesnici će biti obučeni i osposobljeni za kreiranju i pokretanje online web stranice, bloga, informacijskog portala kao i sistema za online kupovinu bez pisanja kompleksnog koda i učenja sintakse programskog/skriptnog jezika za razvoj web stranica.

Studenti su obavezni pripremiti se za učestvovanje prema savjetima mentora te po završetku radionice dokumentovati rezultate. Očekivani rezultati sudjelovanja u radionici su kreirana osobna web stranica ili blog na engleskom jeziku te kratka prezentacija stranice i web dostupnog linka za pristup.