Treći sastanak

Treći sastanak
01 feb 2016

Održan je treći sastanak projektnog tima projekta ” Youth for Change: Interethnic Exchange and Education Program in BiH”. Učesnici sastanka su bili:  Dr Nenad Novaković, Dr Mladen Mirosavljević, Dr Rajko Macura, Dr Svetlana Dušanić Gaćić, Mr Nikola Novaković, Mr Aleksandar Babić, Aleksandra Čolić, , Đulka Šimišić. Dnevi red se sastojao od sledećih tačaka:

  1. Provođenje akcionog plana projekta

AD1. Alizirane su projektne aktivnosti i akcioni plan. Dogovoreno je da se izvrše neophodne pripreme za reklamnu kampanju. Dogovoreno je da ona krene 01.03.2016. god. Kampanja će uključivati aktivnosti:

  • Izrada Vizuelnog identiteta projekta
  • Izrada reklamnog materijala
  • Izrada plakata za srednje škole I fakultete
  • Izrada Web Stranice projekta
  • Izrada Facebook Stranice Projekta
  • Izrada Instagram Profila
  • Izrada pozivnog pisma, tj konkursa za učesnike

Dogovoreno je i da se organizuju posjete srednjim školama u svrhu promocije projektnih aktivnosti i regrutovanja korisnika projekta.

Razgovarano je o načinu uspostavljanja komunikacije sa medijima i upoznavanje istih sa projektnim aktivnostima.

Razgovarano je i o tehničkim pitanjima transporta učenika i saradni sa partnerima u projektu.

Share

administrator

Komentariši